برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره؛ صبح امروز پنجشنبه 1401/12/4 جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی به ریاست فرماندار شهرستان چایپاره و با حضور اعضای جلسه در سالن آموزش و پرورش برگزار شد.

فرماندار چایپاره: شناسایی افراد بیسواد و کم سواد از طرف ادارات و نهادها/ تهیه کارت هدیه و بسته های تشویقی برای سواد آموزان/ ارائه آموزش های مهارتی توسط فنی و حرفه ای /برای سواد دار کردن افراد بی سواد باید از همه ظرفیت های شهرستان استفاده کرد

سعید شکورزاده در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان چایپاره با تأکید بر تعامل تنگاتنگ دستگاه‌های اجرایی در زمینه شتاب بخشی به سواد آموزی افزود: باتهیه آمار بیسوادان و پالایش آنان برنامه ریزی در این زمینه تسهیل می شود.

وی تصریح کرد: برای انگیزه بخشی در بین افراد بی سواد باید زمینه حرفه آموزی شغلی و مهارت آموزی را برای آنها فراهم کنیم که در این زمینه سازمان فنی حرفه ای بایستی آموزش های لازم را در دستور کار خود قرار دهد.

رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان خواستار ترغیب و تشویق سواد آموزان شد و افزود ارایه کارت هدیه و اعطای تسهیلات به افراد آموزش دیده امری الزامسیت.

شکورزاده همچنین ابراز داشت که می توان با استفاده از ظرفیت صدا و سیما ، رسانه ها، تبلیغات محیطی و تهیه مستندات از سواد آموزان در ترویج فرهنگ سازی بسیار موفق عمل نمود.

وی با اشاره به اینکه اهمیت سواد بر کسی پوشیده نیست گفت: برای باسواد کردن افراد بی سواد باید از همه ظرفیت های موجود شهرستان استفاده کرد و با احساس مسئولیت بیشتری گام برداریم.