بازدید فرماندار از مرکز خرید گندم در شهرستان چایپاره

محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره بهمراه دبیر ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا ؛رئیس اداره غله ؛ معاون اداره بهداشت و درمان و دستگاههای مرتبط در امر خرید محصولات کشاورزی  با هدف بررسی و نظارت بر روند خرید گندم از کشاورزان و تسهیل در امورات شهروندان از مراکز خرید گندم شهرستان  بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در این بازدید مشکلات تحویل گندم از کشاورزان، حمل و نقل از مزارع به مراکز خرید و همچنین نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.