در راستای تداوم برنامه دیدار چهره به چهره مردم با مسئولان، ملاقات عمومی فرماندار شهرستان چایپاره با شهروندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، در این ملاقات ها که در محل اتاق فرماندار برگزار شد، 20 نفر از شهروندان چایپاره در دیدار چهره به چهره با "علی محمدی ایروانلو"  فرماندار شهرستان به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند
فرماندار چایپاره در این ملاقات ها با توجه به درخواست های مردمی دستورات لازم را برای پیگیری امور و حل مشکلات مردم صادر کرد
شایان ذکر است این ملاقات ها در راستای تکریم ارباب رجوع هر دوشنبه از ساعت 9 صبح آغاز و تا 12 ظهر ادامه می یابد.