جلسه پایش و بررسی نحوه اجرای طرح جامع هوشمند اعمال محدودیت ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه پایش وبررسی نحوه اجرای طرح جامع هوشمند اعمال محدودیت ها به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان گفت: هدف اصلی فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال از طریق رعایت پروتکل‌ها و ممنوعیت تردد بیماران مبتلا است.

◾️مقرر گردید تیم هایی متشکل از نهادهای اجرایی و مردمی بر روند رعایت و اجرای محدودیت های تردد و همچنین تعطیلی بازار نظارت داشته باشند و با متخلیفین طبق دستورالعمل های اعلام شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا برخورد خواهد شد.