برگزاری چهارمین جلسه کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی در سال 98

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان چایپاره امروز دوشنبه مورخه 98/12/12 راس ساعت 8:30 چهارمین جلسه کمیته تطبیق مصوبات واصله از شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با حضوردانیالی بخشدار بخش مرکزی، جامعی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی، خانم ولیزاده عضو شورای اسلامی شهرستان و آقایان باقری و اصغرنژاد کارشناسان امور شوراها و دهیاریها در محل بخشداری مرکزی تشکیل گردید.

در این جلسه تمامی مصوبات واصله از شوراهای اسلامی از حیث تطابق با قوانین و مقررات موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.