ارائه گزارش عملکرد سه ماهه مدیر جهاد کشاورزی به فرماندار شهرستان چایپاره

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه  مدیر جهاد کشاورزی به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/7 صمد دادگر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.

فرماندار شهرستان : ارائه گزارش از عملکرد و خدمات ادارات و نهادها به مردم ، در دستور کار روساء و مدیران قرار گیرد

بنا بر این گزارش اهم موضوعات عملکرد سه ماهه و شاخص های مطرح شده توسط مدیر جهاد کشاورزی به شرح زیر می باشد:


🔹لایروبی قنات بهستان با اعتبار 1200 میلیون ریال
🔹مرمت و بازسازی استخر دوه آغلی با اعتبار 2500 میلیون ریال

🔹توزیع حدوداً 650تن از انواع کودهای شیمیایی 

🔹اجرای تبصره 2 ماده 10 تغییر کاربریهای غیر مجاز، واکذاری اراضی 4فقره، تهیه نقشه تجمیعی تداخلات ارضی 8 روستا،تهیه عوامل نظارتی اراضی ملی واکذاری 7 فقره

🔹ارایه سوخت  600 تراکتور
🔹معرفی برای تسهیلات خرید ادوات  به مبلغ یک میلیارد تومان
🔹توزیع 200لیتر سموم150لیتر کود مایع رایگان  بین کشاورزان 
🔹پیگیری  دو واحد گلخانه و معرفی به بانک به مساحت 6000مترمربع
🔹توزیع نهاده های دامی  700 تن 

🔹معرفی 80 دامدار جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش نهاده های دامی با جذب14600میلیون ریال 

🔹تایید  کشتار دام سبک‌  جهت کشتار به تعداد 100 مورد با 12000 واحد دامی

در ادامه فرماندار شهرستان ضمن تشکر از تلاش های مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد از سوی ادارات  و نهادها تأکید کرد و این مطالبات  را جزء درخواست های مهم و به حق عموم مردم دانست . وی گفت : اطلاع رسانی درست و شفاف موجب همراهی مردم و باعث جلب اعتماد عمومی خواهد شد و همچنین  نتایج این فعالیت ها در جهت ارزیابی عملکرد دستگاه های ذیربط و مدیران آنها موثر خواهد بود