به مناسبت هفته دولت وروزکارمند محمدی ایروانلوفرماندارشهرستان چایپاره طی پیامی این روزراتبریک گفت : به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دراین پیام آمده است:

به مناسبت هفته دولت وروزکارمند محمدی ایروانلوفرماندارشهرستان چایپاره طی پیامی این روزراتبریک گفت : به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دراین پیام آمده است:
هفته دولت یادآورشهادت دواسوه دولت جمهوری اسلامی ایران شهیدان رجایی وباهنراست که یادوخاطرآنان بنام هفته دولت وروز کارمندبعنوان یک سرمشق نمونه پایدارمانده است

هفته دولت فرصتی برای تقویت همدلی بین دولت وملت وهمچنین تجدیدعهدوپیمان ارکان دولت باشهداء گرانقدربویژه شهیدان رجایی وباهنرکه برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ازجان خودمایه گذاشتندتامردم قدرشناس ایران اسلامی بادستاوردهای خادمان خوددرمجموعه دستگاههای دولتی آشناشوندمسولان ومدیران دولت باالگوگیری ازویژگی های انسانی واخلاقی شهیدان رجایی وباهنر؛اجرای سیاست های دولت رادردستورکارخودقراردهند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یادوخاطرشهیدان رجایی وباهنرهفته دولت وروزکارمندرابه همه دولتمردان وکارمندان متعهدبویژه کارمندان خدوم شهرستان چایپاره تبریک عرض نموده وموفقیت همگان رادرراستای تحقق آرمانهای بلندحضرت امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری (مدظله العالی)راازدرگاه باری تعالی مسئلت مینمایم.