ملاقات عمومی فرماندار با مردم در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در ادامه  دیدارهای چهره به چهره فرماندار با شهروندان طبق روال هر هفته، ملاقات مردمی این هفته نیز  به منظور رسیدگی به مشکلات و درخواست های شهروندان در محل فرمانداری شهرستان چایپاره برگزار شد دکتر محمدی ضمن دیدار نزدیک وبررسی مشکلات مردم ؛ راهکارهای قانونی را ارائه که موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

 بنا به این گزارش ملاقات مردمی نماینده عالی دولت درچایپاره با مردم شریف شهرستان هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 برگزار می شود.