نشست فرماندار شهرستان چایپاره با رئیس سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره؛
دکتر میرزائی مدیر اجتماعی و رئیس سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی به همراه دکتر مرادخانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ، ضمن دیدار به گفتگو پرداختند.
فرماندار چایپاره در این نشست ضمن ابراز خرسندی از اهتمام مجوعه دانشگاه علوم پزشکی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان محترم شهرستان ضمن درود به روح شهید سلامت شهرستان مرحوم تقی زاده و  تجلیل از خیرین سلامت شهرستان گفت: با راه اندازی موسسه خیریه بیمارستان امام خمینی (ره) این مرکز مردم نهاد می تواند با ارائه خدمات مناسب و مطلوب بازوی توانمندی برای مشارکت خیرین با شبکه بهداشت و درمان این شهرستان محسوب شود.
وی افزود :فرمانداری شهرستان هم از تمام ظرفیت های موجود و علی الخصوص ظرفیت خیرین استفاده می کند تا امثال این مراکز، در سطح شهرستان توسعه پیدا کند و هم مردم از خدمات بهداشتی و درمانی در حد مناسب برخوردار شوند .