بازدید سرزده فرماندار از ادارات در شهرستان چایپاره.

وضعیت رعایت دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا در ادارات شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در راستای بررسی وضعیت دستگاه های اجرایی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره ازمدیریت توزیع برق واداره مخابرات در شهرستان بازدیدکردند.

فرماندار چایپاره ضمن دیدار و گفتگو با پرسنل مدیریت توزیع برق واداره مخابرات شهرستان موارد لازم را یادآوری و بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی نظارت کردند.