جلسه هم اندیشی در مورد زمین محل احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه هم اندیشی در مورد زمین محل احداث بیمارستان ۶۴ تخت خوابی شهرستان به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار ؛ شهردار؛اعضای شورای اسلامی شهر ؛ مسئولین ادارات ذیربط و جمعی از معتمدین و خیرین شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان با تبیین و تشریح ضرورت های لازم برای داشتن بیمارستان واجد استانداردهادر قره ضیاالدین  و فرایند اخذ مجوز احداث بیمارستان جدید شهرستان گفت : اولین گام مشخص کردن زمین و مکان برای احداث این واحد درمانی و تحویل آن به داشگاه علوم پزشکی استان است لذا بر این اساس جلسات متعددکارشناسی برای بررسی زمین های واجد شرایط دولتی در شهرستان شده و در نهایت قطع زمینی به مساحت چها ر هکتار در محدوده روستای قره کندی مقابل پار ک جنگلی شناسایی و مورد تایید کارشناسان مربوطه قرار گرفته و هم اکنون فرایند قانونی خود را طی می نماید . وی در ادامه گفت با توجه به پایش نظر افکار عمومی خصوصا کنش گران مسائل اجتماعی شهرستان در مورد زمین معرفی شده مشخص شد که نقدها و انتقاداتی در این خصوص وجود دارد بر این اساس جلسه فوق با در خواست منتقدین  و با حضور بخشی از خیرین ،ریش سفیدان ومنتحبین مردم در شورای شهر تشکیل شده  است . فرماندار چایپاره بااشاره به عدم وجود زمین دولتی مناسب  در مسیر سه راهی قره ضیاالدین گفت اگر معتمدین و فعالین اجتماعی شهرستان زمین مناسبی را با مشارکت مردمی به طور رایگان به دانشگاه علوپزشکی واگذار نمایند .بنده هم از این موضوع حمایت کرده و زمین مورد نظر را جایگزین قطعه زمین دولتی معرفی شده خواهیم کرد

ایشان در ادامه در خصوص الزامات ،بایدها و نبایدهای شرایط زمین معرفی شده برای احداث بیمارستان براساس استانداردهای وزارت بهداشت اظهارامیدواری کرد که  در عرض یک ماه آینده با مشارکت خیرین شهرستان  زمین مورد نظربرای طی مراحل قانونی  معرفی شود. وی در ادامه گفت در صورت عدم معرفی زمین جدید  از سوی معتمدین شهرستان قطه زمین دولتی معرفی شده مبنای پی گیری های فرمانداری خواهد بود . در ادامه این جلسه تعدادی از مدعوین حاضر ،شهردار و رئیس شورای شهر قره ضیاالدین درخصوص موضوع جلسه به اظهار نظر پرداختند . در پایان این جلسه هفت نفر جهت پی گیری ،شناسایی ،  خرید زمین و واگذاری آن به دانشگاه علوم پزشکی از سوی حاضران جلسه انتخاب شدند