مراسم بزرگداشت روز شورا در شهرستان چایپاره

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن بزرگداشت این روز و تبریک به تمام شوراهای شهرستان به جایگاه ونقش شورا در جامعه پرداخت گفت؛ وقتی به کشورهای غربی نگاه می کنیم می بینیم که درشهرها مدیریت واحد شهری در دست شوراها است، البته شوراهایی که بواسطه حزاب مشخص شده و دارای مدیریت قوی و تجربه کاری در عرصه مدیریت وسیاست هستند و این هم باعث رشد وشکوفایی گردیده است لذا می طلبد در کشور ماهم  انتخابات شورا به این سمت وسو سوق داده شود تا شاهد رشد وشکوفایی بیشتر شهرها و روستا گردیم.

نماینده عالی شهرستان در ادامه افزود، اگرساختار شوراها در حالت کنونی درست باشد عملکرد خوبی خواهند داشت اما متاسفانه سالها است که مدیریت شهری بخوبی اجرا نمی شود و می بینیم که در اجرای طرحها با مشکل روبرو هستیم و تا زمانی که ساختار درونی اصلاح نشود مشکلات پابرجاست  و ضروری است تکلیف مدیریت واحد شهری  در کشور روشن شود

فرماندار چایپاره در ادامه ضمن تقدیر وتشکر از خدمات شوراهای اسلامی شهرستان گفت، برای اینکه بتوانیم در حوزه شوراها به موفقیت های بیشتری دست یابیم و تصمیمات مهمی درسطح شهرستان گرفته شود لازمه این کار آموزش شوراها است، شوراها باید آموزشهای لازم را ببیند و این در سال جدید جز برنامه های شهرستان می باشد تا شوراها بتوانند به قوانین تسلط داشته باشند و درچهارچوب قانون تصمیم گیری نمایند.

 در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و جوایز از  زحمات و تلاشهای شوراهای شهرستان تقدیر وتشکر بعمل آمد