برگزاری دوره آموزشی دهیاران منتخب و مسئولین مالی دهیاری های شمال استان در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره؛ روز یکشنبه 23 بهمن ماه 1401 با حضور فرماندار شهرستان چایپاره دوره آموزشی دهیاران منتخب و مسئولین مالی دهیاری های شمال استان در شهرستان چایپاره برگزار شد.

سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره ضمن خیر مقدم به دهیاران حاضر ، اظهار داشت : دهیاران به عنوان مدیران روستایی نقش مهمی در توسعه ی روستاها دارند و آموزش های ضمن خدمت سبب می شود تا آنان بتوانند متناسب با شرح وظایف محوله، به طور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیافزایند.