بازدید سرزده فرماندار شهرستان چایپاره از دفتر نظام مهندسی

بازدید سرزده فرماندار شهرستان چایپاره از دفتر نظام مهندسی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ؛ سعید شکورزاده فرماندار ضمن تشکر از زحمات و تلاش های این سازمان ، خواستار تداوم همکاری دو جانبه فی ما بین شهرداری ها و نظام مهندسی در رابطه با نظارت بیشتر بر روند ساخت و سازها شد .

فرماندار شهرستان ضمن اشاره به زلزله های اخیر در خوی و کشور ترکیه و سوریه اظهار داشت : نقش نظام مهندسی در ارتقاء کیفیت ساخت و سازها بسیار مهم است و بایستی این نظارت ها تقویت شود .