بازدید فرماندار شهرستان چایپاره از پایگاه موقت امداد و نجات جمعیت هلال احمر در دبیرستان خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان؛ سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به همراه بخشدار حاجیلار ، مدیر آموزش و پرورش از پایگاه موقت زمستانی امداد و نجات شهید مخلص جمعیت هلال احمر بازدید به عمل آوردند.

لازم به توضیح است این پایگاه همواره بصورت موقت در پوشش حوادث جاده ای ، خدمات درمانی و... آماده ارائه خدمات به شهروندان و مسافرین هستند.

فرماندار شهرستان ضمن استماع گزارش رییس جمعیت هلال احمر شهرستان با تدوین دفتر بازدید در یادداشتی خواستار تسریع در ساخت پایگاه دائمی امداد و نجات هلال احمر در جاده ترانزیتی ایران اروپا در محدوده شهرستان چایپاره شد .

لازم به ذکر است زمینی بدین منظور تهیه و به جمعیت هلال کشور تحویل شده است و برای تأمین اعتبار می بایست سند زمین به نام جمعیت هلال احمر زده شود که مراحل اداری آن در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال اقدام است و امید است با تحویل زمین و تأمین اعتبار شاهد ساخت پایگاه دائمی امداد و نجات در شهرستان باشیم .