حضور معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی استاندار آذربایجانغربی در سامانه سامد و پاسخگویی به سوالات شهروندان

معاون سیاسی ؛ امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی از ساعت ۱۱ الی ۱۲ روز دوشنبه آذر در محل سامانه سامد (سامانه ارتباط مردم با دولت از طریق شماره تلفن 111) مستقر در استانداری حضور می یابد و به صورت تلفنی به سوالات شهروندان پاسخ خواهد داد.

حضور معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی استاندار آذربایجانغربی در سامانه سامد و پاسخگویی به سوالات شهروندان

معاون سیاسی ؛ امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی از ساعت ۱۱ الی ۱۲ روز دوشنبه آذر در محل سامانه سامد (سامانه ارتباط مردم با دولت از طریق شماره تلفن 111) مستقر در استانداری حضور می یابد و به صورت تلفنی به سوالات شهروندان پاسخ خواهد داد.