برگزاری جلسه کمیته هماهنگی واکسیناسیون کرونا در شهرستان چایپاره

بنا به این گزارش دراین جلسه کلیه تجهیزات و امکانات جهت اجرای واکسیناسیون در سطح شهرستان به همت و پویش مردمی و حمایت به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، روز چهارشنبه جلسه کمیته هماهنگی واکسیناسیون کرونا به ریاست امینی فرماندار چایپاره و سایر اعضای کمیته در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.ادارات شهرستان در اختیار شبکه بهداشت قرار داده شد.

پس از انجام فاز اول واکسیناسیون در بین کارکنان بخش بستری بیماری‌های عفونی بیمارستان طی روز های آتی برای گروه سنی بالای ۸۰ سال که توسط شبکه بهداشت شهرستان شناسایی شده و جهت واکسینه شدن اطلاع داده خواهد شد.