به مناسبت هفته کار و کارگر فرماندار چایپاره ازدو واحدی تولیدی ویک واحد خدماتی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ؛ به مناسبت هفته کار و کارگرعلی محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره و جمعی از روسای ادارات  با حضور در دو  واحد تولیدی و یک واحد خدماتی از نزدیک با کارگران شاغل این مجموعه ها دیدار کردند.

 

فرماندار چایپاره در این بازدیدضمن تبریک روزکارگرو تجلیل از این قشر عزیز از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات کارگران قرار گرفت و به پیگیری و رفع مشکلات آنها توسط مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط تاکید نمود.