ستور فرماندار شهرستان چایپاره برای توقف فوری تجمعات ورزشی در روستای نعلبند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره در ادامه بازدیدهای میدانی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره از روند اجرای تصمیمات وسیاست های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شهرستان  مشاهده گردید در روستای نعلبند تجمعات ورزشی (والیبال و فوتبال) وجود دارد بنا به این گزارش دکتر محمدی با تذکر و دستور توقف فوری این گونه تجمعات در روستا  به بخشدار مرکزی و دهیار مربوطه میله های زمین فوتبال و والیبال جمع اوری گردید و مقرر شد نظارت های روزانه در جلوگیری از این گونه رویکردها از طریق بخشدارمرکزی انجام شود.