بازدید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به همراه رییس بانک کشاورزی، معاون جهاد کشاورزی و کارشناسان ذیربط از دامداری صنعتی گوساله پرواری 50 راسی، عبدالهی

به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان چایپاره : صبح امروز شنبه 30 بهمن ماه در اجرای سلسله برنامه های مستمر شنبه های توسعه و تولید ؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به همراه رییس بانک کشاورزی، معاون جهاد کشاورزی و کارشناسان ذیربط از دامداری صنعتی گوساله پرواری 50 راسی، عبدالهی واقع در روستای مارقشه بازدید نمودند.

پس از بازدید و استماع گزارش مدیر واحد تولیدی مذکور ، فرماندار شهرستان ضمن تشکر از تلاش مدیر آن واحد بر رفع مشکلات آن مجموعه از جمله :ارائه تسهیلات جدید سرمایه در گردش و... توسط روساء و مدیران ادارات و نهادهای حاضر تأکید نمودند

لازم به ذکر است این واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی 70درصدی در گام تکمیلی هست که با کمک مسولین شهرستان در آینده ای نزدیک تکمیل خواهد شد.