شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره در حاشیه بازید از نمایشگاه هنر و هنرمندان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ، ازساماندهی باغ و کاخ سردار ماکو بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان چایپاره؛ شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره در حاشیه بازید از نمایشگاه هنر و هنرمندان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ، به همراه رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چایپاره و هیأت همراه د به دعوت رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ماکو از طرح مرمت و ساماندهی باغ و کاخ سردار ماکو بازدید نمودند .