بازدید فرماندار ازجایگاه عرضه سوخت اداره ثبت احوال و بانک کشاورزی در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره  در راستای ارزیابی اقدام‌های قطع زنجیره کرونا در جایگاه‌های سوخت و ادارات ورعایت پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا امینی فرماندار شهرستان به همراه معاون شبکه بهداشت ودرمان شهرستان از جایگاه عرضه سوخت بانک کشاورزی و اداره ثبت احوال بازدید کردند.

بنا به این گزارش در این بازدید فرماندارچایپاره ضمن دیدار و گفتگو بارئیس و کارکنان بر لزوم رعایت جدی پروتکل های بهداشتی بویژه استفاده ازماسک توسط کارکنان درادارات وبانک ها و همچنین به استفاده از کارت بانکی، حضور فرد پاسخگو در مجاری عرضه سوخت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی هنگام سوختگیری تاکید کردند.