بیست دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان چایپاره برگزارشد.

بیست دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، بیست دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرمان دار و اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو با اشاره به افزایش قیمت شکر در بازار شهرستان و نارضایتی های موجود اشاره وگفت ، بزودی در سطح شهرستان 9تن شکر به قیمت تعاونی برای عموم مردم عرصه خواهد شد و ادارات ذیمدخل در این مورد از ادارات کل خود در استان نسبت به مشکل افزایش قیمت شکر پیگیر و نتیجه را به فرمانداری اعلام کنند.

محمدی ایروانلو در ادامه جلسه گفت متاسفانه الان نزدیک یک ماه است که در سطح شهرستان گوشت منجمد توزیع نشده است که نیازمند تدابیر لازم برای تهیه گوشت منجمد از طرف ادارات جهادکشاورزی و صنعت معدن وتجارت می باشد که باید از استان نسبت به تعیین سهمیه گوشت شهرستان اقدام کنند وی همچنین در ادامه افزود در 40 روز گذشته حدود 24تن برنج برای تنظیم بازار در سطح شهرستان توزیع گردیده که لازم است کالاهای دیگر هم به همین شکل تهیه و بین مردم توزیع گردد.