جلسه هم اندیشی ظرفیت های گردشگری در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره درراستای اهمیت به موضوع گردشگری وبررسی مسائل و مشکلات حوزه گردشگری جلسه هم اندیشی ظرفیت های گردشگری شهرستان در حوزه کار دستگاههای اجرایی به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان گفت: چایپاره یکی از مهمترین شهرهای گردشگری استان می باشد که دارای ظرفیت های چشمگیر در جذب گردشگران و مسافران است که با اجرایی شدن طرح های گردشگری شاهد افزایش مسافران وگردشگران درشهرستان خواهیم بود.

وی درادامه گفت: با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت بالای شهرستان در روستاهای چورس و بسطام حمایت از سرمایه گذاران را از اولویت های توسعه  عنوان کرد و اظهارکرد اجرای طرح های بوم گردی و اقامتگاهی از راهکارهای ایجاد درآمد پایدار در روستاها می باشد.

وی درادامه خواستار همکاری دستگاههای اجرایی به منظور رفع چالشهای پیش روی سرمایه گذاران جهت توسعه  گردشگری درشهرستان شد.

در ادامه رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده ر حوزه گردشگری پرداخت.