دیدار عمومی مدیرعامل شرکت گاز استان با مردم شهرستان چایپاره

دیدار عمومی مدیرعامل شرکت گاز استان با مردم شهرستان چایپاره
به اطلاع عموم شهروندان عزیز می رساند روز سه شنبه 14 آبان 1398 از ساعت 9 الی 11 صبح مدیرعامل محترم شرکت گاز استان در محل سالن اجتماعات فرمانداری چایپاره آماده رسیدگی به مشکلات و پاسخگویی به سوالات شهروندان می باشد.

دیدار عمومی مدیرعامل شرکت گاز استان با مردم شهرستان چایپاره

 به اطلاع عموم شهروندان عزیز می رساند روز سه شنبه 14 آبان 1398 از ساعت 9 الی 11 صبح مدیرعامل محترم شرکت گاز استان در محل سالن اجتماعات فرمانداری چایپاره آماده رسیدگی به مشکلات و پاسخگویی به سوالات شهروندان می باشد.