ابقاء رییس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ پیرو هماهنگی ها و مذاکرات به عمل آمده مدیر کل محترم صنعت ، معدن و تجارت استان با  فرماندار شهرستان و نظر به تجارب ارزنده و عملکرد موفق آقای بنکدار رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چایپاره در دوران مسئولیت قبلی خویش ، ایشان در سمت خود ابقاء و به فعالیت خود  تداوم بخشیدند .

بدین منظور در جلسه ای که صبح امروز در دفتر فرماندار شهرستان چایپاره برگزار شد ، فرماندار شهرستان ضمن تقدیر از تلاش های ایشان و ضمن تأکید بر ارتقاء سطح فعالیت های اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ، حکم ابقاء مدیریت وی را تحویل نمود .