🔺مراسم افتتاح پروژه های بخش حاجیلار و داخل شهر در دومین روز از هفته دولت در شهرستان چایپاره

بنا به این گزارش طرحهای عمرانی شهر حاجیلار بااعتبار ۴۸۰۰میلیون ریال(مجری شهرداری) ،کانون فیبر نوری درخیابان استادان با اعتبار۲۵۰۰ریال 🔻به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره مراسم افتتاح پروژه های بخش حاجیلار وداخل شهر باحضور محمدی ایروانلو فرماندار،حجت الاسلام ولمسلمین جمشیدی امام جمعه و جمعی از مسئولین شهرستان برگزارشد (مجری مخابرات)،پست هوایی و خط فشار ضعیف هوایی در خیابان بسیج جهت رفع ضعف ولتاژ با اعتبار۴۰۰میلیون ریال(مجری توزیع برق) به بهره برداری رسید.