سیزدهمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا درشهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره سیزدهمین جلسه ستاد پیشگیرے و مبارزه با کرونا (پانزدهمین جلسه ستادے در حوزه پیشگیرے مبارزه باکرونا )باموضوع بررسی وبرنامه ریزی درراستای نحوه اجرای شیوه نامه های بهداشتی در مدارس و میدان دواب به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرماندارے برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا با قدردانی از تلاش کادر شبکه بهداشت و درمان ، پزشکان و پرستاران و اهتمام مسئولین آموزش پرورش در رعایت دستورالعمل های بهداشتی گفت: انتظار می رود به جهت پیشگیری از روند صعودی بیماری کرونا و باتوجه به بی تفاوتی مردم به رعایت دستوالعملهای ابلاغی برای جلو گیری از موج دیگری ازشیوع این بیماری ازمردم خواست ضمن رعایت جدی دستورالعمل های بهداشتی خودداری از حضور در تجمعات .، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک تاحد زیادی در پیشگیری از این بیماری موثر  دانست.

رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا شهرستان گفت: شبکه بهداشت ودرمان و آموزش پرورش به تشکیل جلسه تخصصی درخصوص تبیین دستورالعملهای بهداشتی مدارس و تخصیص اعتبارلازم برای تجهیز مدارس به ملزومات بهداشتی و رفع نواقصات و تامین نیازهای بهداشتی مدارس اقدام نمایند.

در ادامه مقرر شد: شهرداری  آموزش و اطلاع رسانی های لازم را در جهت رعایت دستورات  بهداشتی به پیمانکار میدان دواب اقدام نماید.