ملاقات عمومی فرمانداربامردم درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در راستای رسیدگی به مسایل و مشکلات شهروندان؛ برنامه ملاقات عمومی دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان با مردم در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

بنا به این گزارش؛ طبق روال برنامه هفتگی در روزهای دوشنبه، ملاقات عمومی فرماندار چایپاره با شهروندان  در محل دفتر فرماندار برگزار و به درخواست ها و مسایل و مشکلات آنها رسیدگی شد و مراجعین در ملاقات حضوری با فرماندار مسایل و مشکلات خود را به صورت چهره به چهره مطرح کردند و دستور لازم جهت پیگیری و رسیدگی به مطالبات شهروندان و انجام امور صادر شد.

لازم به ذکر است ملاقات مردمی نماینده عالی دولت درچایپاره با مردم شهرستان هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 برگزار می شود.