آغاز مرحله سوم رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره مرحله سوم رزمایش بزرگ کمک مومنانه با توزیع بیش هزار بسته معیشتی بامحوریت امام جمعه ؛ فرماندار ی؛ سپاه و با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) ؛ مراکز نیکو کاری ، گروههای جهادی و مشارکت 150 بسته معیشتی مر کز نیکوکاری جوانان خیر صاحب الزمان شهرستان بین اقشار ضعیف و آسیب دیده از کرونا توزیع گردید

بنا به این گزارش ارزش ریالی هریک از بسته ها ی معیشتی دو میلیون و پانصد هزار ریال و مجموعا دو میلیارد و هفتصدو پنجاه میلیون ریال میباشدکه 550 بسته معیشتی مربوط به دفتر امام جمعه ؛ 450 بسته سپاه و گروههای جهادی و 150 بسته مربوط به مرکز خیریه جوانان صاحب الزمان میباشد.

بنا به گزارش دبیر خانه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرو نا شهرستان از آغاز شیوع کرو نا تا کنون مجموعا 4700 بسته معیشتی به ارزش ریالی یازده میلیاردو هفتصدو پنجاه میلیون ریال با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ؛ آستان قدس ؛ مراکز خیریه ؛ فرمانداری ؛ دفتر امام جمعه ؛ سپاه ؛ پویش های مردمی و خیرین در بین اقشار آسیب دیده ناشی از کرونا توزیع گردیده است.

و همچنین مجموع کمک های مردمی شهرستان برای پیشگیری و مبارزه با کرونا با احتساب بسته های معیشتی کمک ها و هدایای  شورای خیرین سلامت ؛ پویش های مردمی و آشپزخانه مرکز خیریه صاحب الزمان مبلغی در حدود شانزده میلیاردو پانصد میلیون ریال میباشد.