دیدار مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی با فرماندار چایپاره

دیدار مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی با فرماندار چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، حسن کوماسی مدیرکل امورمالیاتی استان آذربایجان غربی و هئیت همراه با حضور در فرمانداری چایپاره با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان دیدار و در خصوص مشکلات و حل مسائل حوزه مالیات شهرستان بحث و گفتگو کردند.