همزمان با هشتمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر آئین افتتاح اجرای پیاده رو جدول و آسفالت خیابان طالقانی و افتتاح 5واحد مسکن مدد جویی (روستای چیر کندی) درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره مراسم افتتاح اجرای پیاده رو؛ جدول وآسفالت خیابان طالقانی بااعتبار6435 میلیون ریال و افتتاح 5 واحد مسکن مدد جویی (روستای چیر کندی) اعتبار هزینه شده 1900 میلیون ریال باحضور دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان واعضای شورای اداری برگزار شد.