جلسه ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در شهرستان چایپاره برگزار شد.

برنامه هاے هفته دفاع مقدس با رعایت دستورالعمل هاے بهداشتے برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره جلسه ستادگرامیداشت هفته دفاع مقدس به ریاست محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضاے جلسه در سالن جلسات فرماندارے برگزار شد.

بنابه این گزارش محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان گفت: ترویج فرهنگ شهادت و مقاومت به ویژه براے نسل جوان وظیفه همگانے  است وے در ادامه  گفت:هفته دفاع مقدس فرصتے است تا دستاوردهاے دوران دفاع مقدس به نسل آینده منتقل شود وے با تاکید بر تدوین برنامه هاے مختلف در گرامیداشت هفته دفاع مقدس،گفت:برنامه هاے هفته دفاع مقدس با  رعایت پروتکل ها و دستورالعمل هاے بهداشتے برگزار می شود.

در ادامه این جلسه برنامه ها ے پیشنهادے   جهت برگزارے باشکوه مراسم هفته دفاع مقدس مورد بررسے قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید