#انتصاب

با حکم استاندار آذربایجان غربی، مشاور استاندار در امور اقوام، ادیان و اهل سنت منصوب شد

با حکم استاندار آذربایجان غربی، مشاور استاندار در امور اقوام، ادیان و اهل سنت منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمى "دکتر عبدالسلام امامى" را به عنوان "مشاور استاندار در امور اقوام، ادیان و اهل سنت" منصوب کرد.