اولین جلسه کمیته فن آوری اطلاعات شهرستان چایپاره برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره اولین جلسه کمیته فن آوری اطلاعات شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان با تاکید بر ضرورت واهمیت برآورد دقیق از تمامی نیازها؛ تجهیزات ؛ ملزومات فن آوری اطلاعات به منظور برگزاری انتخابات به روش الکترونیک خواستار تمهیدات لازم در این خصوص گردید.

وی در ادامه از اداره مخابرات خواست جهت برقراری ارتباط پایدار در زمان انتخابات و آمادگی جهت همکاری بیشتر با ستاد انتخابات شهرستان و برقراری سرویس های مورد نظر این ستادتمامی تجهیزات و امکانات خود را بکار گیرند.

در ادامه ایشان با اشاره به ماده 11 قانون برگزاری انتخابات خواستار استفاده از ظرفیت ها وتوان ادارات و سایر دستگاههای دولتی در راستای افزایش مشارکت مردم وبرگزاری هر چه با شکوهتر انتخابات گردید و همچنین تنظیم آموزشهای شعب ، کابران رایانه ؛ انجام مکاتبات با ادارات ؛ پیرامون درخواست نیرو وتهیه ملزومات سخت افزاری از جمله تاکیدات فرماندار در این جلسه بود.