بازدید فرماندار از اداره گاز و مخابرات در شهرستان چایپاره

اداره به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره  در راستای ارزیابی اقدام‌های قطع زنجیره کرونا از ادارات ورعایت پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا امینی فرماندار شهرستان به همراه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان و رئیس اداره صمت شهرستان از اداره گاز و مخابرات بازدید کردند.

بنا به این گزارش در این بازدید فرماندار چایپاره ضمن دیدار و گفتگو بارئیس و کارکنان بر لزوم رعایت جدی پروتکل های بهداشتی بویژه استفاده ازماسک توسط کارکنان در ادارات  و همچنین به رعایت پروتکل‌های بهداشتی هنگام خدمت رسانی در هنگام ارائه خدمت به ارباب رجوع  تاکید کردند