جلسه تصمیم گیری در خصوص محل جدید بیمارستان 64 تختخوابی چایپاره

جلسه تصمیم گیری در خصوص محل جدید بیمارستان 64 تختخوابی چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره،جلسه تصمیم گیری در خصوص محل جدید بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو و جمعی از روسای ادارات مربوطه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو در این جلسه ضمن نیاز شدید شهرستان به این بیمارستان گفت؛ رویکرد اصلی جلسه این است که یک مکان مناسب برای بیمارستان تعریف کنیم واگرنتوانیم مکان خوبی در عرض یکماه مشخص کنیم مجبورا باید بیمارستان فعلی را توسعه دهیم و زمینی که برای احداث ساختمان لازم است باید رایگان باشد و این مطلبد مکانی که برای بیمارستان جدید مشخص می شود تا مالکیت آن حل گردیده و دراختیار بهداشت ودرمان قرار گیرد تا مطالعه و اقدامات لازم برای کلنگ زنیو احداث بیمارستان انجام گیرد.

محمدی در این جلسه با اشاره به اینکه برای بیمارستان جدید ردیف در بودجه و اعتبارات دولت مشخص شده است که در مرحله اول 10میلیارد تومان اختصاص داده شده که باید در شهرستان تلاش شود تا اعتبار هرچه زودتر جذب شهرستان شود تا در آینده نزدیک شاهد افتتاح این بیمارستان برای مردم شریف چایپاره باشیم.

قابل ذکر است که بعد از بررسی موارد مطرح شده از سوی اعضای جلسه از دو مکان پیشنهادی بازدید بعمل آمد و مقرر گردید تا در عرض یک هفته مختصات کامل دو مکان پیشنهادی آماده گردیده و در جلسه بعدی بررسی گردد.