ولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان چایپاره برگزارشد.

ولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره؛ اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار و اعضای انجمن در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان وگرامیداشت هفته معلم گفت، جلسات انجمن به صورت تخصصی برگزار گردد تا خروجی که به دست می آید موثر واقع شود و مصوبات که انجام میگیرد توسط دبیر جلسه بصورت کتبی پیگیری شود. وی در ادامه از تمامی اعضاء بخاطر فعالیت های مستمر و زحمات آنان در سال گذشته تقدیر و تشکر نمود.
همچنین در این جلسه مباحث زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.
1-  ارزیابی عملکرد سال97 کتابخانه های عمومی شهرستان
2-  گسترش همکاری کتابخانه های عمومی و آموزش وپرورش در سال جدید
3-  تلاش درجهت تقویت انجمن خیرین کتابخانه ساز
4-  تدوین و تصویب برنامه جلسات انجمن در سال 98