جلسه تعیین معتمدین هیات اجرایی انتخابات شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره با عنایت به شروع رسمی برگزاری انتخابات در ستادهای انتخاباتی استانها جلسه تعیین معتمدین هیات اجرایی مجلس شورای اسلامی به ریاست  محمدی ایروانلو فرماندارباحضور دادستان شهرستان ؛معاون فرماندار و بادعوت ۳۰ نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم شهرستان تشکیل شد.

دراین جلسه بعداز رای گیری آقایان بهروز ارشادی پور؛ علی اصغر آقاپور؛ علی اکبر قلی زاده ؛حسن عطارد؛حسین میکائیلی؛ محمدعلی حمزه لو؛ محسن آقازاده؛ سلطانعلی شیخ زاده بعنوان عضو اصلی و آقایان هادی کریمی ؛ حبیب صنعتی؛ رحمان اسلامی و علی جواد پور بعنوان اعضای علی البدل جهت تشکیل هیات اجرایی تعیین گردیدند.