همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجرافتتاح کارگاه تولید صنایع چوبی و کارگاه خیاطی درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره افتتاح کارگاه تولید صنایع چوبی به بهره برداری (آقای اردشیر دودکانلو )با اعتبار 25940 میلیون ریال

 وافتتاح کارگاه خیاطی (خانم سلیمانی) با اعتبار 8000میلیون ریال باحضور امینی سرپرست فرمانداری شهرستان و اعضای شورای اداری برگزار شد.