برگزاری جلسه کارگـروه « مدیریت و دفع پسماند و مخاطرات زیست محیطی » شهرستان چایپاره

جلسه کارگـروه مدیریت و دفع پسماند و مخاطرات زیست محیطی به ریاست فرماندار شهرستان چایپاره و با حضور سلطانی رییس حوزه قضایی و اعضای کارگروه با موضوعات: بررسی وضعیت سایت های زباله شهرستان، ارزیابی زیست محیطی، بررسی راهکارهای مدیریت و دفع نخاله های ساختمانی و پیگیری مصوبات جلسات پیشین در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش اهم موضوعات مطرح شده و پیگیری مصوبات جلسات پیش به شرح زیر می باشد:

هموار سازی راه دسترسی نخاله های ساختمانی با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و شهرداری

نصب بنر و تابلو و معرفی متخلفین تهدید کنندگان محیط زیست

دفع زباله های بیمارستانی

ساماندهی محل فعلی زباله ها و پیگیری محل پسماند با منطقه آزاد ماکو

ساماندهی نخاله های دپو شده در محل میدان دواب

پیگیری ساماندهی زباله های جاده قره کندی به چالداران

 ساماندهی سگ های ولگرد