بازدید فرماندار از عملیات اجرایی رفع نقاط حادثه خیز در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان به همراه بخشدار بخش مرکزی  ورئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان از عملیات اجرایی حذف نقاط حادثه خیز محور قره کهریز ؛بالا کهریز و قورول سفلی بازدید واز نزدیک روند اجرای طرح را مورد بررسی قراردادند.

بنا به این گزارش باتوجه به ترافیک وسائط نقلیه دراین جاده وافزایش تصادفات وضرورت ایمن سازی این نقاط؛ حذف نقاط حادثه خیز و اصلاح پیچ های پرخطردر این محور تاثیر بسزایی در کاهش حوادث و تلفات در این محور خواهد داشت.