بازدیدفرماندار از روند عملیات اجرای مجتمع آبدرمانی و استخر درشهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان از روند پیشرفت پروژه  آبدرمانی و استخر درشهرستان چایپاره بازدید کردند.

بنابه این گزارش هماهنگی های لازم  برای تسریع در روند اجرایی پروژه و همچنین راهکارها ودستورات برای پیگیری و رفع مشکلات توسط فرماندار داده شد.