همایش روز جهانی عصای سفید درشهرستان چایپاره برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی و تبریک روز جهانی عصای سفید به همه نابینایان و کم بینایان گفت : این روز به نام روشندلان نامگذاری شده امیداست گام های موثری برای این عزیزان برداشته شود و ی در ادامه با اشاره به اهمیت تشکل های مردمی گفت با توجه به اینکه دستگاههای حاکمیتی ظرفیت و توان حل همه مسایل و مشکلات را ندارند لذابر ضرورت گسترش  سازمانهای مردم نهاد  در شهرستان تاکید کردند.

دکتر محمدی درادامه گفت : امید داریم با تلاش مردم وخیرین  بستر های توانمند سازی وتوانبخشی نابینایان مهیا شود وی در ادامه خواستارحمایت از اشتغال نابینایان  از سوی  مسئولان شدند.

در پایان از خیرین انجمن نابینایان شهرستان تجلیل تجلیل بعمل آمد.