جلسه کارگروه ویژه ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه کارگروه ویژه ساخت وسازهای غیر مجاز با موضوع بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز به ریاست امینی سرپرست فرمانداری چایپاره و اعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

سرپرست فرمانداری چایپاره : برخورد جدی و قانونی با متخلفین حوزه ساخت و ساز غیرمجاز در چایپاره ضروری است

بنا به این گزارش امینی سرپرست فرماندار شهرستان با اشاره به گسترش ساخت و سازهای غیرقانونی و تخلفات ساختمانی و تعارض به کاربری های زراعی و باغی اظهار داشت: اعضای کارگروه رسیدگی به تخلفات در این راستا میبایست از عوامل بازدارنده و نیز ابزار قانونی استفاده کنند.

وی درادامه جلسه «کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد فوری و مؤثر با ساخت و ساز غیر مجاز» شهرستان عنوان کرد: با توجه به افزایش بی رویه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز در چایپاره و سودجویی برخی دلالان و برای عدم طولانی شدن روند مراحل تشریفات قانونی ؛ حمایت قضائی و انتظامی لازم در کارگروه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط صورت گرفته لذا برخورد با هرگونه تخلفات ساختمانی ضرورتی اساسی میباشد.

ابلاغ و شرح وظایف قانونی دستگاههای مرتبط در خصوص تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز و رصد مناطقی که احتمال ساخت و ساز غیر مجاز در آن وجود دارد و همچنین نظارت مستمر برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز و آخرین وضعیت و راهکارهای پیشگیری و مقابله با این معضل از جمله مواردی بود که در جلسه کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.