جلسه مدیریت مصرف برق شهرستان چایپاره برگزارشد.

جلسه مدیریت مصرف برق شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، جلسه مدیریت مصرف برق شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار و روسای ادارات در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تسلیت فرارسیدن ایام رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر به مدیریت مصرف برق در ادارات شهرستان اشاره کردگفت؛ برق یکی از منابع انرژی اثربخش در توسعه هرکشور می باشد در سال گذشته شاهد کمبود انرژی برق در سطح شهرستان بودیم که با مدیریت صحیح و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی صرفه جویی لازم در مصرف برق انجام شد خوشبختانه امسال با بارندگیهای مناسب و فعال شدن نیروگاههای آبی نسبت به سال گذشته از مرحله بحران رد شده ایم.

نماینده عالی دولت در شهرستان در ادامه افزود؛ در سال گذشته در مصرف برق در سطح شهرستان خوب عمل کردیم و جز شهرستانهای فعال استان در حوزه مدیریت مصرف انرژی بودیم  و امسال هم می طلبد که تمامی ادارات شهرستان با مدیریت توزیع برق همکاری کامل را داشته باشند تا شاهد خاموشی در سطح شهرستان نباشیم.