حضور دانیالی بخشدار مرکزی در خانه بهداشت روستای بسطام

حضور دانیالی بخشدار مرکزی در خانه بهداشت روستای بسطام
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی، همزمان با ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار دانیالی بخشدار بخش مرکزی چایپاره به همراه معاون شبکه بهداشت درمان شهرستان در محل خانه بهداشت روستای بسطام از توابع بخش مرکزی حضور یافته از زحمات و تلاشهای بهورزان این خانه بهداشت تقدیر نمودند.