ارزانسراها

یکی از ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شهرستان چایپاره و شهر قره ضیاالدین وجود مغازه هایی در محله موسوم به ارزانسراها است. در این محدوده که شامل حد فاصل خیابان های طباطبایی شمالی و امام شمالی می شود، انواع پوشاک و کیف و کفش به قیمت مناسب در اختیار خریداران قرار می گیرد. در فصول مختلف سال به طور ویژه ایام نوروز و تابستان گردشگران مختلفی از شهرهای دور و نزدیک جهت خرید به شهر قره ضیاالدین می آیند و از مغازه های واقع در محدوده ارزانسراها خرید می کنند.