سد آغ چای

سد آغ چای در فاصله 14 کیلومتری غرب شهر قره ضیاءالدین مرکز شهرستان چایپاره و بر روی رودخانه آغ چای احداث شده است. منابع تامین آب رودخانه آغ چای از طریق رودخانه های فصلی و چشمه های آب حوضه قطور خوی و چالدران در مرز ترکیه صورت می گیرد. از اهداف پروژه ساخت سد می توان به مهار و تنظیم آب رودخانه آغ چای و انتقال آن به دشت های چایپاره و نازک به منظور بهبود 3000 هکتار و توسعه 9500 هکتار از اراضی گستره طرح با احداث شبکه آبیاری و زهکشی، کنترل سیلاب و تنظیم آب در زمان طغیان سالانه، تامین آب شرب مردم بومی منطقه و ایجاد اشتغال در منطقه و جلوگیری از مهاجرت بی رویه ساکنان محلی اشاره کرد.