بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، دهمین جلسه کارگروه تنظیم بازارشهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضاء کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندارچایپاره در دهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان گفت، مردم نسبت به جریان سازی رسانه های ضد انقلاب در خصوص اقلام مصرفی خانوار آگاه باشند چون که همه اقلام مصرفی خانوار به حد کافی در کشور وجود دارد و درحال تزریق به بازار است ومردم نسبت به نیاز خود خرید نمایند ان شالله که وضعیت نابسامان بازاربه زودی با همکاری مردم و مسئولین رفع خواهد گردید.

فرماندارچایپاره در ادامه گفت، ظرفیت شهرستان چایپاره درخصوص جذب گوشت گرم توسط جهادکشاورزی وصنعت معدن وتجارت بررسی گردد تا گوشت مورد نیاز از استان جذب گردد و گوشت گرم که به صورت سهمیه در اختیار شهرستان قرار می گیرد به صورت پراکنده بین قصابان شهرستان توزیع گردد تا مردم نسبت به تهیه گوشت گرم مشکلی نداشته باشند.